Month: декември 2020

Качествените услуги са в основата на поддръжката на сградите

0 commentsUncategorized

Може би ще се лишите от всичко друго, не и от електро услуги. Не и от ВиК услуги. Без подобно обслужване практически не можете да живеете, нито да се трудите пълноценно. Тоест, без хора като нас, нито едно друго предприятие или домакинство не може да функционира. Това означава да останете без питейна вода, да не ….  Read More